Visual

  • Photographer : Hikaru Morita
    Stylist : Kotomi Shibahara
    Hair&Makeup : Shikie Murakami
    Model : Maria, Davi